Skillnader mellan BaSiliCoat och silikonbaserat skydd

På marknaden har det i ett tiotal år funnits olika varianter av silikonbaserade färger utan biocider. Silikon är en polymer som kommer av grundämnet kisel. Polymerer är grunden i alla plaster. När kisel kokas i bensen och vatten så bildas ämnet silikon. Silikon används i tex. färg och som tätningsmedel. Du känner igen ämnet från tex. fogarna i badrummet. Silikon kan inte målas över och har svårt att fästa mot andra ytor. Detta innebär att en silikonfärg behöver speciella grundfärger för att fästa på ditt båtskrov.

"Sili" i namnet BaSiliCoat betyder inte silikon utan kommer av det engelska namnet för kisel "silicon" som i "Silicon Valley". Det engelska namnet för polymeren silikon är "silicone". BaSiliCoat är "flytande kisel", det är alltså fortfarande grundämnet Kisel men i flytande form. Detta har åstadkommits genom att med en speciell process lösa upp kisel och förhalat kristalliseringen av ämnet.

När BaSiliCoat kommer i kontakt med havsvatten så härdar färgen och blir väldigt stark och får en speciell glatt yta som organismer inte vill fästa på. Dessutom har den samma PH-värde som havsvatten, 8.3.

Silikonfärg blir väldigt hal och det är då svårt för organismer att fästa på skrovet men organismer som havstulpaner och snäckor sätter sig ändå på färgen. En motorbåt som kommer upp i planingshastighet får då påväxten att spolas av, detta kallar tillverkarna av silikonfärg för att färgen är självrenande.

Med BaSiliCoat skapas en yta som är ogästvänlig för havsorganismer och havstulpaner och snäckor vill inte fästa på den ytan. Om någon organism ändå försöker så är ytan så hal att den inte kommer att lyckas.