Hur skyddar BaSiliCoat?

Det unika med BaSiliCoat ligger i den rena kisel som i en speciell process har förhindrats från att kristallisera sig. När BaSiliCoat kommer i kontakt med havsvatten så kristalliserar sig kislet och en skyddande hinna bildas. Den här hinnan består av 3st lager, ett lager som fäster hårt mot ditt skrov och gör att BaSiliCoat går att måla på de flesta ytor utan förbehandling, det här lagret är tätt och släpper varken in vatten eller ut något från dina tidigare bottenfärger. Lager två balanserar det fästande lagret och det tredje skyddande lagret. Det skyddande lagret har 3 mekanismer som håller havstulpaner, snäckor och andra organismer ifrån din båtbotten.

Nedan beskriver vi hur BaSiliCoat arbetar för att skydda din båtbotten.

1. Fästlagret är det innersta lagret som fäster mot båtens botten. Ytan är basisk, den håller ett pH-värde på 8.3 vilket är som havet i övrigt. Det får havstulpaner och snäckor att tro att det inte finns något att fästa på.

2. Balanslagret håller isär lager 1 och 3 och bildar också en yta som båda lagren fäster sig i. Detta lager är starkt och halt.

3. Skyddslagret är det yttersta lagret. Ytan är gelaktig och hal så de organismer som försöker sätta sig på skrovet kommer får inte fäste.

Eftersom BaSiliCoat håller undan påväxt så fungerar skyddet lika bra på långsamtgående båtar som segelbåtar som på snabbare motobåtar. BaSiliCoat kräver inte att båten kan gå i planhastighet för att rengöra sig, det är helt enkelt inget som vill växa på ytan.